Detekovateľné výrobky

Detekovateľné pracovné pomôcky a iné detekovateľné výrobky sa pomerne často využívajú vo výrobe, a to predovšetkým v potravinárskom priemysle, ale i vo farmaceutickom a inom priemysle a môžu byť použité v rámci systému HACCP. Ich vlastnosťami a zložením sa priamo vo výrobe dá predísť kontaminácii potravín, nápojov, liekov, liečív a pod. cudzími telesami, čo chráni v prvom rade zdravie spotrebiteľa, ale aj dobré meno značky. Detekovateľné pracovné pomôcky / detekovateľné predmety / detekovateľné výrobky obsahujú isté kovové častice. V prípade, že sa detekovateľné predmety (či už celé alebo ich časti, úlomky) aj pri maximálnej opatrnosti nedopatrením dostanú do potraviny či nápoja pri ich spracovaní, čím môže dôjsť ku kontaminácii, odhalí ich detektor kovov, príp. röntgen detekuje prítomnosť cudzích častíc X-RAY vo výrobkoch. Objavením a starostlivým odstránením nežiadúcej detekovateľnej hrozby včas sa kontaminácii môže zabrániť a ochrániť integritu značky. Pre výrobcov potravín je nevyhnutné, aby dodržiavali striktne predpisy a nariadenia vôbec pre ich existenciu. 

V potravinárskom priemysle existuje všeobecne vysoké riziko stiahnutia výrobku z ďalšej výroby alebo z predaja, čo má negatívny dopad na zamestnancov, ich nadriadených, výrobnú časť firmy, či mnohokrát aj celú firmu. Čiže používať detekovateľné pracovné pomôcky má určite svoje výhody a opodstatnenie.

Dnes je na trhu dostupných mnoho detekovateľných predmetov rôzneho druhu. Patria sem napríklad detekovateľné pracovné pomôcky ako detekovateľné zmetáky, detekovateľné kefy, detekovateľné špachtle, detekovateľné lopaty a lopatky, detekovateľné vedrá, detekovateľné kancelárske potreby, modré detekovateľné náplaste rôznych veľkostí, detekovateľné oblečenie, detekovateľná ochrana hlavy, detekovateľná ochrana sluchu, detekovateľné káblové spony, detekovateľné sťahovacie pásky, detekovateľné nože, detekovateľné nožnice atď. Veľká väčšina týchto detekovateľných produktov je dostupná vo viacerých farebných prevedeniach, čo umožňuje ich odlíšenie v rámci hygienického systému HACCP. 

Detektory kovov alebo rontgeny sú schopné odhaliť prítomnosť detekovateľných elementov. Môžu kontrolovať výrobky vo všetkých formátoch, od balených výrobkov  až po práškové, granulované alebo tekuté materiály, pasty alebo suspenzie. Systémy možno prispôsobiť tak, aby vyhovovali normám kontroly bezpečnosti potravín, obilia, sušeného ovocia, chemických surovín, priemyselným smerniciam a legislatíve.

 

Stránka 1 z 4 - 60 položiek celkom

Ďalšie produkty

Stránka 1 z 4 - 60 položiek celkom