Takto to nerobte

V rámci dodržania prísneho hygienického konceptu HACCP a IFS, ako aj požiadaviek Európskej únie a legislatívy Slovenskej republiky, nie je prípustné mechanicky zasahovať do výrobkov, meniť ich tvar, štruktúru, či charakter. V neposlednom rade môže neoprávnený zásah do pracovného náradia ohroziť bezpečnosť zamestnancov, chod prevádzky a kontaminovanie výrobkov a výroby. Takéto porušenie prísnych hygienických podmienok môže mať vážne dôsledky. V prípade poškodenia pracovnej pomôcky je potrebné vymeniť pomôcku alebo nás kontaktovať za účelom prípadnej výmeny poškodeného dielu.