Výstava AGROKOMPLEX 2023

Pracovné a ochrannné pomôcky

V druhej polovici augusta sa konal 43. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX v Nitre. Ako jeden z vystavovateľov sme prezentovali široký sortiment hygienických výrobkov KOBRA v pavilóne „Jedáleň 21. storočia“, ktorý bol novinkou tohto ročníka. Počas štyroch dní prebiehali rôzne názorné ukážky, ako poňať školské stravovanie moderne – zdravo, bezpečne, efektívne, ekonomicky a ekologicky. Ako partner Jedálne 21. storočia sme v rámci hygienického programu HACCP predstavili vysokokvalitné hygienické pracovné pomôcky, ktoré sú vďaka svojim vlastnostiam a dlhej trvácnosti vhodné na zapracovanie do systému HACCP. Výrobky značky KOBRA sú certifikované. Spĺňajú všetky požiadavky HACCP.

Vystavovali sme: