Výrobky pre priemysel

Pracovné pomôcky KOBRA sa používajú v každom priemyselnom odvetví, sú vhodné do každej
priemyselnej výroby.
Všetky výrobky značky KOBRA sú certifikované. Spĺňajú podmienky vysokého štandardu, ktoré sú
požadované od Európskej únie a legislatívy Slovenskej republiky. Ich správnym používaním,
pravidelným čistením a tiež správnym uskladnením sa nielenže neporušia žiadne normy, pravidlá
či nariadenia, ale zvýši sa aj životnosť daných výrobkov.
Široká farebná škála jednotlivých výrobkov, ktorá je k dispozícii, zabraňuje navyše zámene pomôcok
a kontaminácii, čo je veľká výhoda hlavne vo veľkých firmách a rôznych výrobách s viacerými
oddeleniami, budovami, priestormi a pod.