Tieňové steny

Tieňové steny sú jednoduchým riešením, ako a kde umiestniť (uskladniť) hygienické pracovné
pomôcky KOBRA, keď práve nie sú v prevádzke.
Tieňová stena slúži na odkladanie pracovného náradia, ktoré sa práve nepoužíva. Každá pracovná
pomôcka má na stene vyhradené svoje konkrétne miesto, kde patrí. To je vyznačené tak tieňom
danej pomôcky, ako aj kódom, ktorý v prípade potreby následne umožňuje presné a neomylné
doplnenie toho ktorého výrobku (v prípade straty, odcudzenia, poškodenia ...)
Veľkou výhodou tieňovej steny je, že nedochádza predčasne k znehodnoteniu výrobkov
(predovšetkým zbytočnému ohnutiu štetín), pretože sú umiestnené práve tak, aby sa zachoval ich
tvar a čistota.
Tieňová stena je nami navrhovaná a vami odsúhlasená pred samotnou výrobou na základe vašich
interných predpisov a vášho interného konceptu podľa hygienického systému HACCP.

Pomôcky pre potravinársky priemysel