História firmy KOBRA - výrobcov hygienických a technických kief

Založenie spoločnosti v roku 1888 vo Welse (Horné Rakúsko)

Anton Brandtner založil „kefovú dynastiu“, v tom čase jednoduchú manufaktúru, v malej dielni v centre mesta Wels. Pracovisko však bolo už čoskoro preložené na ulicu Fabrikstraße.

Ďalšie podrobnosti o zakladateľskej dynastie nám už známe nie sú. Jeho pokračovateľom bol jeho syn Konrad (1), ktorý spoločnosť počas prvej svetovej vojny presťahoval do Schauersbergu a v polovici dvadsiatych rokov do Thalheimu, Aschet 33 (dnes Brandtnergasse 5). Aj počas tejto generácie, Konrad (1) a Mathilde Brandtner, zostala produkcia takmer výlučne „ručnou výrobou“. Existovalo iba niekoľko – veľmi jednoduchých – pomôcok vo forme stroja na spracovanie a orezávanie materiálu.

Produktovú paletu vyrábala a spracovala spoločnosť sama (prírodné vlákna a telesá kief z dreva) a pracovná sila, predovšetkým ženy, pochádzala z bezprostredného okolia.

Vďaka veľkému pracovnému nasadeniu majiteľa spoločnosti vo „verejných funkciách“ bola neskôr po spoločnosti pomenovaná aj ulica, na ktorej spoločnosť sídlila.

historia-kobrakefy-01

Budova spoločnosti 1930 so zakladateľmi Konradom a Mathildou Brandtner  

Vstup do strojovej výroby kief sa uskutočnil až po roku 1950. Bratia Konrad (2) a Norbert Bradtner viedli spoločnosť ďalej vo forme spoločnosti občianskeho práva a rýchlo stúpajúce nároky „obdobia hospodárskeho zázraku“ si vyžiadali postupnú automatizáciu výrobných procesov.

Poloautomatické stroje zrýchlili výrobu kief do domácnosti, ktoré spoločnosť vyrábala v hlavnej miere, napriek tomu zostali tradičné výrobné technológie pri určitých skupinách výrobkov nepostrádateľné.

V týchto časoch vyrábali rakúski výrobcovia kief prakticky všetky produkty sami, špecializácia bola takmer neznámym pojmom. Tento konzervatívny vývoj predstavoval základ radikálneho „vymierania výrobcov kief“, ktoré bolo počas posledných 35 rokoch takmer ukončené.

Spoločnosť Brandtner začala už približne od roku 1960 realizovať politiku vyplnenia takzvaných voľných miest na trhu. Inovácie v sektore produktov, vlastný vývoj poloautomatických strojov a kontinuálna špecializácia na kefy na technické použitie nasmerovali vývoj smerom k úspešnej budúcnosti.

historia-kobrakefy-02

Výstavný stánok Wels AT 1962

Smrť pokračovateľa dynastie a vyučeného výrobcu kief Helmuta v roku 1972 z dôvodu nehody podmienil vstup dnešného konateľa Konrada Brandtnera (3) do rodičovskej spoločnosti.

V roku 1984 prevzal Konrad junior firemné podiely svojho otca a do roka 1989 viedol spoločnosť spolu so svojim strýkom Norbertom. V tomto období sa výroba definitívne preorientovala na kefy na priemyselné a výrobné účely a zároveň sa výkonní zamestnanci usilovali o to, aby bola spoločnosť aj naďalej schopná dodávať svojim zákazníkom výrobky ako „úplný dodávateľ“. Od roku 1990 sa Konrad Brandtner junior stal jediným majiteľom, respektíve od zmeny spoločnosti na s.r.o. v roku 1996 jediným spoločníkom. Z dôvodu razantných hospodárskych zmien nasledujúcich rokov sa spoločnosť ešte dôslednejšie špecializovala na výrobu a aktualizáciu dodávateľského programu. Včas pri príležitosti vstupu Rakúska do EÚ spoločnosť dokázala priniesť na trh program hygienických kief pod menom „Kobra“.

V tejto výrobnej línii sa zrealizovalo to, čo si spoločnosť predstavuje pod pojmom „služby“ a „riešenie problémov“. Široký štandardný program s veľkými zásobami na sklade bol doplnený výrobou na mieru, a to aj jednotlivých kusov. A takýmto spôsobom je možné splniť (takmer) všetky požiadavky vo veci výroby kief.

Z dôvodu riešenia stále väčšieho problému kapacít bola v roku 2000 podpivničená polovica firemného dvora. V tejto pivnici bol zriadený sklad s regálmi pre uskladnený tovar a nad pivničnými priestormi vznikla nová výrobná hala pre tri plne automatické stroje s 5 linkami.

historia-kobrakefy-03

Vjazd do firemného areálu v roku 1993

Dňa 1. januára 2007 spoločnosť prevzala inú spoločnosť jedného dlhoročného zákazníka, ktorý v 68 rokoch odišiel do zaslúženého dôchodku. Táto akvizícia výrazne posilnila pozíciu spoločnosti na trhu  v oblasti strojov na odstraňovanie hrotov a povrchovej techniky a spoločnosť získala veľa nových zákazníkov. Spoločnosti ako BMW (Steyr, München, Hamss Hall), Audi Hungaria, Bosch, Mia Group a pod. požadujú od svojich dodávateľov maximálnu kvalitu, flexibilitu a presnosť. Na jednej strane to predstavuje veľkú šancu, na druhej strane je to tiež enormná výzva a zodpovednosť.

Z dôvodu chýbajúcich pokračovateľov predal Konrad Brandtner v októbri 2007 100% podielov svojej firmy  

spoločnosti KOTI – GROUP“, medzinárodnej spoločnosti s pobočkami v Holandsku, Belgicku, Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Česku a teraz aj v Rakúsku.

Hospodársky vývoj v rokoch 2005 až 2008 s ročným nárastom od 12 do 25% znamenal to, že sa výrobné priestory spoločnosti v ulici Brandtnergasse stali príliš malými. 

Z tohto dôvodu na jar roku 2008 spoločnosť kúpila pozemok s rozlohou približne 8 500 m2 pri ceste B 138 (obec Steinhaus) a na tomto pozemku boli vybudované nové firemné priestory.

historia-kobrakefy-04

Návrh architektov K. Hagnauera a H. Mosera (Autarc)

historia-kobrakefy-05

Náčrt a pôdorys novej budovy spoločnosti, stav september 2008

Na tomto pozemku, ktorý má výbornú dopravnú a technickú polohu, sa od augusta 2009 vyrábajú všetky druhy technických kief, ktoré sa následne predávajú. Výrobná plocha predstavuje pribl. 1 100 m2, k tomu ešte sklad s výškovými regálmi s rozlohou pribl. 600 m2 a kancelárske priestory tiež s rozlohou 600 m2. Súčasťou plánov a náčrtov je tiež možné rozšírenie výrobných kapacít o ďalších 2 500 m2, ktoré už bolo aj úradne schválené. Rozšírenie výroby je možné teda kedykoľvek bez akýchkoľvek ďalších časových prieťahov.

historia-kobrakefy-06

Z Rakúska sa zásobujú nasledujúce krajiny: Švajčiarsko, Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Slovinsko.

Aby sa zdôraznila integrácia Koti Group aj v názve spoločnosti, bol názov spoločnosti v januári 2011 zmenený na KOTI Kobra GmbH. S patričnou dávkou hrdosti konštatujeme, že KOTI Kobra je jediným výrobcom kief v Rakúsku, ktorý dokáže ponúknuť všetky výrobné techniky, a to od CNC výrobných zariadení až po tradičnú ručnú výrobu.

Strojový park sa neustále rozširuje, aby sa podarilo zabezpečiť a zaručiť najnovší technický stav.

Zo strednodobého hľadiska sa plánuje rozšírenie spoločnosti so súčasných 30 až na 50 zamestnancov. Toto však nie v neposlednom rade závisí od hospodárskeho vývoja v Európe tak, ako sme to mali možnosť negatívne pocítiť všetci v roku 2009. Na základe skutočnosti, že máme širokú paletu výrobkov a širokú základňu zákazníkov, boli sme schopní krízu prestáť oveľa lepšie ako ostatní konkurenti.

Miera rastu v našej spoločnosti sa v rokoch 2010 a 2011 ustálila opäť nad 20% voči predchádzajúcim rokom a preto sme mimoriadne optimistickí, že sa nám podarí dosiahnuť naše ciele.

Ako v minulosti, aj v roku 2009 bol využitý nástroj anticyklickej investície. Spoločnosť investovala približne tri milióny eur a tým sa podarilo pripraviť spoločnosť na nasledujúci ekonomický rozvoj.

Koncom roka 2011 bola KOTI – GROUP rozšírená o tri ďalšie pobočky. Prevzatím nemeckého špecialistu na technické kefy, KULLEN GmbH sme sa stali najväčším európskym výrobcom v našom sektore. Ku KULLEN KOTI Group patria okrem výrobných priestorov v Reutlingene v Nemecku aj dva výrobné priestory vo Veľkej Británii a tiež jedna obchodná spoločnosť v Nemecku a jedna obchodná spoločnosť v Českej republike.

Stav: marec 2017

 

História v kocke: 

 • 1888                Manufaktúru na kefy založil Anton Brandtner vo Welse
 •  pribl. 1917       Preloženie spoločnosti do Schauersbergu; v tomto čase vedie spoločnosť už Konrad (1) Brandtner.
 • pribl. 1924       Presťahovanie spoločnosti do Thalheimu, Aschet 33
 • 1951                Po smrti Konrada (1) Brandtnera spoločnosť prevzali jeho synovia Konrad (2) a Norbert a vedú ju ďalej vo forme spoločnosti občianskeho práva. Súčasťou tohto obdobia bola „industrializácia“ predchádzajúcej manufaktúry. Spoločnosť kúpila poloautomatické stroje, pričom časť týchto strojov vyvinula a vyrobila strojárska spoločnosť Kronlachner z Thalheimu.
 • 1972                Úmrtie plánovaného nasledovníka Helmuta Brandtnera pri nehode a vstup jeho brata Konrada (3) do spoločnosti.
 • 1984                Konrad (2) Brandtner odchádza do dôchodku a jeho podiely v spoločnosti preberá jeho syn Konrad (3). Prvou drastickou zmenou je zmena výroby. Žiadne „kefy do domácnosti“, ale kefový tovar na priemyselné a výrobné účely.
 • 1990                 Odchod Norberta Brandtnera do dôchodku, jeho podiely preberá jeho synovec Konrad (3)
 • 1995                 Začiatok výroby kief pomocou CNC automatických strojov a zavedenie sortimentu hygienických kief Kobra.
 • 1996                 Zmena rodinnej spoločnosti na Konrad Brandtner GmbH
 • 2000                Rekonštrukcia a rozšírenie pobočky Brandtnergasse 5 a kúpa ďalších numericky riadených strojov
 • 2005                Ďalšie stavebné rozšírenie a inštalácia dvoch ďalších plne automatických strojov CNC na výrobu kief.
 • 2007                Prevzatie spoločnosti Koller Entgrattechnik v januári a predaj Konrad Brandtner GmbH spoločnosti KOTI GRUPPE v októbri
 • 2008                Začiatok výstavby nového sídla v Steinhause.
 • 2009                Koncom júla sa uskutočnilo presťahovanie celej spoločnosti do nových priestorov.
 • 2017                Začiatok plánovacích prác z dôvodu rozšírenia výroby a skladu, respektíve novostavby.

Stroje v zrkadle čias

historia-kobrakefy-07

Poloautomatický stroj „Horzak“ rok výroby 1952

historia-kobrakefy-08

Poloautomatický stroj „Zahoransky V10“ rok výroby 1965

historia-kobrakefy-14

Plne automatický stroj „Zahoransky ET 11“ rok výroby 1995

historia-kobrakefy-09

Plne automatický stroj „Zahoransky E 105“ rok výroby 2005

historia-kobrakefy-10

Plne automatický stroj „Zahoransky ET 125 F“ rok výroby 2008, resp. 2016

historia-kobrakefy-11

Plne automatický stroj pre lištové kefy „Zahoransky Z LION“ rok výroby 2011

historia-kobrakefy-12

Plne automatický stroj „Zahoransky Z.Hornet“ s automatickým vkladaním materiálu rok výroby 2014

historia-kobrakefy-13

Plne automatický stroj pre lištové kefy „Zahoransky Z.Hornet MT“ s automatickým vkladaním materiálu pre lišty a vlákien, jednotka na vŕtanie a vypchávanie, otočné zariadenie a orezávanie, rok výroby 2017